Wróć do strony głównej!

Regulamin Baltic House

 

1. Goście przebywający w Baltic House Podczele proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu + 48 537 299 457 lub bezpośrednio u właściciela.

3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego.

4. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).

5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

7. Do korzystania z mieszkań uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu u właściciela lecz nie dłużej niż do godz.22.

8. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.

9. Goście nie mogą przekazywać mieszkania osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę

10. Odbiór i zdanie mieszkania odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

11. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

12. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi ośrodka.

13. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu mieszkań.

14. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.

16. Na terenie Baltic House Podczele obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.

17. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.

18. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w mieszkaniu lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za wyrządzone szkody.

19. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania mieszkania.

20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Regulamin

Proudly created with webwavecms.com

Proudly created with webwavecms.com

Nasz Adres:

 

ul.Pińska 1

78-100 Kołobrzeg- Podczele

Kontakt:

 

tel: +48 537 299 457

email: ecik364@wp.pl